ข้อดีของ IPTV

วันนี้ IPTV จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้น เมื่อเริ่มมีผู้ให้บริการในรูปแบบนี้มากขึ้นรวมถึงความเร็วของ Internet ที่มีความเร็วมากขึ้นทำให้การดู IPTV มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อก่อน หลายๆคนอาจเริ่มสนใจแต่อาจจะลังเล งั้นลองมาฟังข้อดีของ IPTV กันดีกว่าเพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น                 ใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลาย  เพราะ IPTV นั้นเป็นการส่งข้อมูลแบบ Two way Communication โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตดังนั้นอุปกรณ์ใดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้ และมี Hardware และ Software ที่พร้อมเพียงพอก็จะสามารถใช้งาน IPTV ได้อุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้แก่ PDAโทรศัพท์มือถือ, Notebook เป็นต้น                มีความคล่องตัวมากขึ้นในการใช้งาน  จากข้อดีของ IPTV ในข้อแรก   ซึ่งเราสามารถใช้งานกับอุปกรณ์หลายๆ ชนิดที่สามารถต่ออินเทอร์เนตได้ และหากอินเทอร์เนตที่ใช้เป็นอินเทอร์เนตแบบไร้สาย (Wireless Internet) จะทำให้เราสามารถดูทีวีโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อให้เกะกะ เช่นเราอาจจะใช้ PDA phone เดินดูทีวีในบ้านที่ติดตั้ง Wireless ก็ได้ ทำให้เราไม่จำกัดอยู่เพียงหน้าทีวีในห้องนั่งเล่นอย่างเดียวเท่านั้น                ทางเลือกในการรับชมที่มากขึ้น  เนื่องจาก IPTV ใช้โครงข่ายของอินเทอร์เนตในการรับ–ส่งข้อมูลดังนั้นระบบจึงมีราคาถูกกว่า… Continue reading ข้อดีของ IPTV