มาดาบา เมืองแห่งเรื่องราวของโมเสส

ทัวร์จอร์แดน พาคุณไปเที่ยวหลายเมือง มาครานี้จะอาจพาท่านไปชมความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไม้กางเขนพร้อมทั้งศาสนาคริสต์ ดังนั้นการเดินทางไปกับทัวร์จอร์แดน ในครั้งนี้คุณจะน่าจะได้รับความรับทราบพร้อมทั้งความบันเทิงไปพร้อมๆกัน แค่ลองสร้างสรรค์ก็สุดจะน่าจะบรรยายแล้วจ้า มาดาบา (madaba) คือเมืองที่โปรแกรมทัวร์จอร์แดน กำลังจะอาจพาท่านไปเที่ยวชมในทริปนี้ หรือเปล่าที่หลายๆคนเรียกเมืองนี้ว่า  เมืองแห่งเรื่องราวของโมเสส ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงอัมมาน 30 กิโลเมตร ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีอื่นๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นำท่านเดินทาง ชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะอาจคือบริเวณที่เสีย ชีวิตและฝังศพ ของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอียิปต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใจรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ขุดเจอภายในพื้นที่นี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญเป็นภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่พร้อมกับได้ประกาศให้คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ.… Continue reading มาดาบา เมืองแห่งเรื่องราวของโมเสส