พระราชวังโปตาลา

สวัสดีมิตรรักนักทัวร์จีนทุกท่าน สถานที่ๆ ผมกำลังจะแนะนำต่อไปนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตที่สุดแห่งหนึ่งที่ใครก็ตามได้ไปทัวร์จีนแล้วต้องแวะมาที่นี่ให้ได้เพราะเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ๆ มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าพระราชวังต้องห้ามเลยนั่นก็คือ “พระราชวังโปตาลา” นั่นเองครับ พระราชวังโปตาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่กรุงลาซาในเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน ซึ่งพระราชวังโปตาลานี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พระราชวังสูง” เพราะเนื่องจากพระราชวังแห่งนี้อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,600 เมตร บนที่ราบสูงทิเบตโดยพระราชวังโปตาลาถูกใช้เป็นทั้งป้อมปราการและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในคราวเดียวกัน พระราชวังโปตาลาสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพระเจ้าซรอนซันกัมโป ปฐมกษัตริย์แห่งจักรวรรดิทิเบต ต่อมาตัวพระราชวังได้ถูกทำลายและบูรณะใหม่หลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งถึงรัชสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 พระองค์ท่านทรงมีพระบัญชาให้สร้างปราสาทนี้ในลักษณะของวังซ้อนวัง โดยพระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว เพราะเนื่องจากทาสีขาว ส่วนพระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง ซึ่งเรียกชื่อตามผนังที่ทาสีแดง จุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งของพระราชวังโปตาลาที่นักท่องเที่ยวและกรุ๊ปทัวร์จีนไม่ควรพลาดก็คือบริเวณระเบียงของพระราชวังที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน มีทั้งบันไดไม้บันไดหิน มีห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งสวยงาม มีรูปเคารพเกือบสองแสนองค์ ปัจจุบันพระราชวังโปตาลาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะโดยภายในวังขาวจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงนั้นเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวโปตาลา