การดูแลรักษามู่ลี่และเทคนิคการเลือกใช้งาน

มู่ลี่ที่เราใช้งานนั้นก็ต้องการให้เราดูแลรักษาไม่ต่างจากผ้าม่านชนิดอื่น ๆ เพียงแต่การดูแลรักษาง่ายกว่าผ้าม่านทีทำจากผ้า เพราะไม่ต้องถอดไปทำความสะอาด สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่ใช้ไม้ปัดฝุ่นปัดออก  หรือ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำทำความสะอาด แค่นี้มู่ลี่ที่ทำจากใบอลูมิเนียมก็จะสะอาดเหมือนใหม่ ส่วนมู่ลี่ไม้นั้นก็ใช้ไม้ปัดฝุ่นทำความสะอาดปัดฝุ่นหรือเช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด ๆ ก็ทำให้ฝุ่นหายไปจากมู่ลี่ไม้ได้เช่นกัน และ สำหรับมู่ลี่ที่ทำจากผ้าใบหรือไวนิลก็ใช้วิธีเช็ดทำความสะอาดเช่นกัน                และเทคนิคการเลือกใช้มู่ลี่นั้น เราต้องคำนึงถึงบริเวณที่ต้องการใช้ว่าจะใช้ในบริเวณไหน  หรือ ต้องการนำมาใช้ประโยชน์เพื่ออะไร เช่น ใช้บังแสงที่หน้าต่าง หรือ ประตู หรือ ใช้ในการตกแต่ง ใช้ในบริเวณต่าง ๆ ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น มู่ลี่ไม้ไผ่ไม่ควรนำไปใช้ในบริเวณที่สัมผัสความชื้นได้ง่าย เพราะอาจทำให้เกิดเชื้อรา ควรใช้ในที่ ที่แห้ง ส่วนมู่ลี่อลูมิเนียมนั้นสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ในบ้านหรือในอาคารเพราะไม่มีข้อจำกัดเนื่องจากสามารถทนได้ทุกสภาพทั้งร้อนและชื้น ทั้งที่แคบและกว้าง  ส่วนมู่ลี่ไวนิลนั้น มักใช้กั้นประตูมากกว่าหน้าต่างใช้บังสายตาจากภายนอกมากกว่าใช้ประโยชน์เป็นบังแสงทางหน้าต่าง หรือ เพื่อการตกแต่ง และ การเลือกสีสัน หรือ ลวดลายต่าง ๆ ก็มีส่วนช่วยเพิ่มให้บ้านมีความสวยงามได้เช่นกัน จากคำแนะนำคร่าว ๆ คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังคิดจะใช้มู่ลี่อยู่บ้างไม่มากก็น้อย