แบบสำรวจที่น่าสนใจของประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์แล้วโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดในอุดมคติของผมเพราะนอกจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีครบครันแล้ว นิวซีแลนด์ก็ยังมีสิ่งต่างๆ ที่ชวนให้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือคนชรา ไม่ว่าชายหรือหญิงต่างล้วนแล้วแต่ปรารถนาที่จะต้องไปทัวร์นิวซีแลนด์ให้ได้สักครั้งหนึ่งหากมีโอกาสโดยทางประเทศนิวซีแลนด์เขาได้ทำการวิจัยและสรุปผลเกี่ยวกับชาวต่างประเทศที่เข้ามาทัวร์ยังประเทศของเขาไว้น่าฟังดังนี้ครับ                จากการสำรวจขององค์การการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์นั้นพบว่าคนที่ไปทัวร์นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นคนแถบเอเชียมากกว่ายุโรปโดยคนที่ไปทัวร์นิวซีแลนด์นั้นกว่า 50% ที่ไปเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยว 30% ไปเพื่อศึกษาต่อและอีก 10% ไปทัวร์นิวซีแลนด์เพื่อการอื่นๆ สำหรับความถี่ในการไปเยือนนิวซีแลนด์นั้นคนที่ไปแล้วมักจะกลับไปเที่ยวซ้ำอีกโดยเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 2 ครั้งซึ่งนั่นหมายความว่ามีความประทับใจในประเทศนิวซีแลนด์จึงกลับไปเที่ยวอีกครั้ง                จุดที่น่าสนใจของการสำรวจความพึงพอใจของการไปเที่ยวนิวซีแลนด์ในครั้งนี้ส่งผลให้เห็นว่าประเทศนิวซีแลนด์กำลังเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันด้วยว่าคนที่ไปที่นั่นสามารถไปเพื่อทำความประสงค์ของตนตามต้องการไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยว ไปทำงาน ไปเพื่อการศึกษาหรือแม้แต่ไปเพื่อการอื่นๆ ก็ตามแต่อย่างไรก็ดีทางสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมของทางนิวซีแลนด์เองต่างก็กังวลว่าการที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศเขามากๆ อาจะทำให้ระบบนิเวศวิทยาของประเทศเสียสมดุลได้