เรียนรู้สภาพอากาศและศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเนปาล

ในบรรดาของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาสถานที่สวยงามนั้น หนึ่งในนั้นก็จะมีกลุ่มของนักประวัติศาสตร์หรือผู้ที่สนใจศึกษาความเป็นมา วิถีชีวิตของชาวเนปาลรวมอยู่ด้วย  หลายครั้งหลายหนที่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็กเดินทางมุ่งหน้าไปตามหมู่บ้านเล็กแทนที่จะท่องเที่ยวหรูหราในเมืองใหญ่ เพราะพวกเขาต้องการศึกษาเนื้อแท้ในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเนปาล   เราชาวทัวร์เนปาลเลยขอเล่าแบบย่อๆให้คุณพอเข้าใจสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของพวกเขา สภาพอากาศ  สภาพอากาศในประเทศเนปาลแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศ ตั้งแต่ลักษณะภูมิอากาศเขตร้อนไปถึงแบบอาร์กติก ซึ่งขึ้นอยู่กับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ตัวอย่างเช่น เขตเตไรซึ่งอยู่ใต้เขตร้อนของประเทศมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น เขตพื้นที่ภาคกลางนั้นมีอากาศดีเกือบตลอดปีถึงแม้ช่วงกลางคืนของฤดูหนาวจะเย็นก็ตาม ส่วนในเขตภูเขาทางตอนเหนือที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิน 3,353 เมตร มีสภาพอากาศแบบเทือกเขาสูงที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำในฤดูหนาว  ประเทศเนปาลมี 4 ฤดูได้แก่  1. ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) มีอากาศที่อบอุ่น  แต่ก็อาจจะมีฝนตกประปราย อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส  2. ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) มีอากาศอบอุ่นถึงร้อนแต่ก็มีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม อุณหภูมิสูงสุด 29 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส  3. ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) มีอากาศอบอุ่นและเย็นในบางเวลา ท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะกับการเดินเขาเป็นอย่างยิ่ง อุณหภูมิสูงสุด 28 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส  4. ฤดูหนาว… Continue reading เรียนรู้สภาพอากาศและศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเนปาล