ตั้งงบประมาณหรือยังเมื่ออยากติดกล้องวงจรปิด

เมื่อเราต้องการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดสักตัว สิ่งแรกที่เราควรมองก่อนคือการหาวิธีการตั้งงบประมาณในการติดตั้งให้ดี เนื่องจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นงบประมาณในการใช้จ่ายนั้นไม่น้อย ดังนั้นการที่เราจะเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดต้องมีการหาหลักแนวทางในการวางงบประมาณดังนี้ การตั้งงบประมาณจากการมองที่จุดประสงค์ของการใช้งานซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญ เราต้องระบุให้ชัดเจนว่ากล้องที่เราจะติดนั้นเอาไว้ทำอะไร เลือกชนิดของกล้องให้เหมาะว่าเป็นการใช้งานของกล้องนั้นเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัย หรือธุรกิจร้านค้า สำนักงาน เหล่านี้เป็นต้น เนื่องจากกล้องวงจรปิดแต่ละชนิดมีจุดเน้นของการใช้งานต่างกัน ราคาหรืองบประมาณการติดตั้งก็จะต่างกันไปด้วย หากเราเลือกไม่ตรงกับจุดประสงค์การใช้งานก็จะเสียงบประมาณไปโดยไม่คุ้มค่า การตั้งงบประมาณจากการมองที่ตัวอุปกรณ์ที่ประกอบการใช้งานของกล้องวงจรปิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วส่วนประกอบของอุปกรณ์ของกล้องแต่ละตัวมักมีต้นทุนและหน้าที่หลักในการใช้งานต่างกัน หากอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมสรรพสามารถใช้งานได้หลากหลายแน่นอนว่าก็ย่อมมีราคาต้นทุนในการติดตั้งที่สูง แต่กล้องวงจรปิดบางตัวก็จะเน้นสรรพคุณในบางด้าน ราคาต้นทุนในการติดตั้งก็จะลดระดับกันไป ดังนั้นหากเราใช้หลักการเลือกกล้องวงจรปิดตามแนวทางนี้แล้วการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ละตัวก็จะจำกัดให้แคบลงไม่ใช้จ่ายให้เกิดการเสียเปล่าไม่คุ้มกับค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดนั่นเอง การที่เราตั้งจุดประสงค์และความต้องการอุปกรณ์ที่ประกอบของกล้องได้ชัดเจนก็เท่ากับเราวางแผนการใช้งบประมาณได้คุ้มค่านั่นเอง