เบอร์มงคล ความเชื่อเรื่องเลขศาสตร์

berdee-14

ความเชื่อ พร้อมทั้ง อุดมการณ์ ในศาสตร์ของตัวเลขนั้น บอกไม่ได้ว่าจริงใช่หรือไม่ไม่ ดีหรือไม่ร้าย เพราะว่าทุกอย่างมีวิถีทางของมันเอง ไม่ว่าจะน่าจะเชื่อใช่หรือไม่ไม่ก็ตาม จะจะลองหรือไม่ไม่ก็ตาม มันเป็นเรื่องที่ฉันไม่คงจะกำหนดพร้อมทั้งล่วงรู้ถึงความลี้ลับ และ บอกไม่ได้อีกอาทิเช่นกันว่าใครเป็นคนกำหนด

               เบอร์มงคล ก็คืออีกศาสตร์ที่มีทั้งผลดี ผลร้าย  ความเชื่อ ความความหวัง ความความนิยมชมชอบ ที่น่าจะบอกไม่ได้ว่าส่งผลอะไรแบบไหนต่อใครบ้าง เนื่องจากแต่ละคนย่อมเชื่อต่างกัน เข้าใจต่างกัน ยอมรับผลต่างๆนาๆ ที่ต่างกัน ดังนั้นจะอาจจะให้บอกไปว่าเบอร์มงคลใช้แล้วดีก็คงบอกไม่ได้ ใช้แล้วไม่ดีก็บอกไม่ได้ มันอยู่กับความเชื่อความเข้าใจคือหลัก หลายๆคนที่ยอมเสียเงินพร้อมกับงมงายในเรื่องนี้ก็จะต้องบอกว่าดี คนที่ไม่เชื่อใช่หรือไม่ไม่ยอมเสียเงินก็บอกว่าไม่ดี เบอร์มงคลก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน คล้ายคลึงกระจกที่สะท้อนการกระทำต่างๆนาๆ นั่นเอง พร้อมด้วย เพื่อจะผู้รับรู้ในด้านดีเองก็เช่นว่ากัน มีทั้งรับรู้จริง ทราบไม่จริง คิดค่าหาเบอร์ตามความยากลำบากที่คือจริง พร้อมกับ ค่าวิชา ค่าผู้สอน เพียงเลี้ยงชีพพร้อมด้วยทำบุญ หรือ บางคนเรียกเงินในแบบเกินจริงหวังร่ำรวย ก็มีให้เห็นหลากหลาย ดังนั้น สติพร้อมกับวิจารณญาณของผู้ที่ความประสงค์เบอร์มงคล ความพร้อมของทุนทรัพย์ จะน่าจะเป็นตัวลงมติว่าวิเคราะห์ที่เชื่อพร้อมกับหาเบอร์มงคลจากไหน จากใคร  ดังนั้นก่อนการประเมินควรประเมินให้เหมาะกับตัวเองว่าอยากได้แบบไหน ความประสงค์อย่างไร มีความพร้อมแค่ไหน  และ ผู้ทราบที่ผมประเมินนั้น รู้จริงหรือเปล่าไม่ หรือ หลอกลวง ดังนั้นอย่างงมงายกับสิ่งที่ใครบอกว่าดีแล้วทำตาม เลือกให้ดีเพื่อจะดีสิ่งที่ดีพร้อมด้วยผู้รู้ที่ดีที่สุดสำหรับช่วยให้ได้เบอร์มงคลที่เหมาะกับคุณพร้อมกับส่งผลในด้านดีให้กับชีวิตจนกว่าจะน่าจะเลิกใช้เบอร์มงคลนั้น ๆ

Comments are closed.