เทศกาลเด็กผู้ชาย

japan-05

สำหรับคนที่ไปทัวร์ญี่ปุ่นแบบไปกับบริษัททัวร์หรือไปทัวร์ด้วยตัวเองแบบไปไม่กี่วันเรื่องงานเทศกาลต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นคงเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องสนใจมากนักเพราะเนื่องจากว่าเราไปประเทศเขาเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีจึงรู้เท่าที่จำเป็นก็เพียงพอแต่สำหรับคนที่ไปทัวร์ญี่ปุ่นแบบ long stay คืออยู่พักที่นั่นเป็นเวลานานๆ ด้วยอาจจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรก็แล้วแต่ การรู้ธรรมเนียมปฏิบัติหรือรู้เรื่องราวงานเทศกาลต่างๆ ของชาวญี่ปุ่นไว้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยครับ เพราะบางเทศกาลก็เป็นเทศกาลที่มีเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเองดังเช่นเทศกาลที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ “เทศกาลเด็กผู้ชาย” ครับ

               เทศกาลเด็กผู้ชายนั้นภาษาญี่ปุ่นเรียกเทศกาลดังกล่าวว่าเทศกาลโคโดโมะโนฮิซึ่งเทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีโดยทางราชการถือให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่นโดยจะกำหนดให้คนญี่ปุ่นที่บุตรชายในครอบครัวได้มีการจัดพิธีบูชา ตุ๊กตา ที่ใส่ชุดนักรบ หรือ โกะงัสสึ นิงเงียวและจะตั้งเสาธงปลาคาร์ฟไว้ภายในบริเวณบ้าน อย่างน้อยสามตัวด้วยกัน ประกอบไปด้วย พ่อปลา แม่ปลา และลูกปลา ให้ขึ้นไปแหวกว่ายอยู่บนท้องฟ้า เพื่อแสดงความยินดี และขอให้บุตรชาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไร้โรคภัยไข้เจ็บ เป็นเด็กที่เลี้ยงง่าย โตวันโตคืน เป็นการแสดงความรักและให้ความสำคัญกับบุตรชายซึ่งสาเหตุที่ใช้ปลาคาร์ฟในเทศกาลนี้เนื่องจากว่าปลาคาร์ฟเป็นปลาที่แข็งแรง เชื่อว่าสามารถว่ายทวนกระแสน้ำในแม่น้ำฮวงโหได้จนกลายเป็นมังกร ชาวญี่ปุ่นจึงเอามาแทนเด็กผู้ชายนั่นเอง

               ปัจจุบันเทศกาลเด็กผู้ชายนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยได้ไปรวมเข้ากับงานเทศกาลเด็กผู้หญิงและใช้ชื่อใหม่ว่างานเทศกาลวันเด็กแต่ยังคงมีพิธีการและแบบแผนเหมือนกับของเดิมดังนั้นหากเราไปทัวร์ญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็จะได้พบบรรยากาศของงานเทศกาลดังกล่าวนี้ด้วยครับ