มาดาบา เมืองแห่งเรื่องราวของโมเสส

jordan-023ทัวร์จอร์แดน พาคุณไปเที่ยวหลายเมือง มาครานี้จะอาจพาท่านไปชมความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไม้กางเขนพร้อมทั้งศาสนาคริสต์ ดังนั้นการเดินทางไปกับทัวร์จอร์แดน ในครั้งนี้คุณจะน่าจะได้รับความรับทราบพร้อมทั้งความบันเทิงไปพร้อมๆกัน แค่ลองสร้างสรรค์ก็สุดจะน่าจะบรรยายแล้วจ้า
มาดาบา (madaba) คือเมืองที่โปรแกรมทัวร์จอร์แดน กำลังจะอาจพาท่านไปเที่ยวชมในทริปนี้ หรือเปล่าที่หลายๆคนเรียกเมืองนี้ว่า  เมืองแห่งเรื่องราวของโมเสส ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงอัมมาน 30 กิโลเมตร ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีอื่นๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นำท่านเดินทาง ชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะอาจคือบริเวณที่เสีย ชีวิตและฝังศพ ของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอียิปต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใจรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ขุดเจอภายในพื้นที่นี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญเป็นภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่พร้อมกับได้ประกาศให้คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบคือลักษณะคือไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็น เครื่องหมายการค้าของโมเสส พร้อมกับพระเยซู

•    เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะอาจเป็นอาณาเขตที่เสียชีวิตและฝังศพของ โมเสสผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากประเทศชาติอิยิปต์มายังเยรูซาเล็ม โบสถ์แห่งเมาท์เนโบสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นไปในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์เพื่อเป็นที่ระลึกถึง โมเสสภายในโบสถ์รวมไปอีกด้วยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ์อันล้ำค่ำ แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน, สัตว์ พร้อมด้วยธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯพร้อมด้วยยังมีแท่นพิธี ม้านั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆพร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้ในทุกวันนี้, รูปภาพพร้อมกับรายละเอียดต่างๆปรากฏถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลที่ 2เสด็จมาแสวงบุญที่นี่พร้อมกับได้ประกาศให้คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะคือไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็น สัญลักษณ์ของโมเสส พร้อมทั้งพระเยซู
•    อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ – อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ของโมเสสที่มีสภาพเหมือนไม้กางเขน ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเพื่อให้คนที่สนใจการชมเมืองจากมุมสูง ก็มีจุดชมวิวที่มองเห็นแม่น้ำจอร์แดนทะเลเดดซี เมืองเบธเลเฮมและประเทศอิสราเอล ได้อย่างชัดแจ้ง
•    โบสถ์สไตล์กรีกอ อโธด็อกซแห่งเซนต์จอร์จ – ทำในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีอื่นๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงอาณาเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ