พระราชวังคยองบก

korea-05

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักทัวร์เกาหลีว่าประเทศเกาหลีมีพระราชวังโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม และเต็มไปด้วยกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วยกัน 5 พระราชวังซึ่งแต่พระราชวังนั้นก็มีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันไปชวนให้คนที่ไปทัวร์เกาหลีอยากไปสัมผัสกันทั้งสิ้นดังนั้นในวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวของพระราชวังคยองบก พระราชวังที่ได้ชื่อว่าพระราชวังที่ได้รับการอวยพรจากสรวงสวรรค์

พระราชวังคยองบกมีชื่อเดิมว่า “พระราชวังทางเหนือ”เพราะตั้งอยู่ทางทิศเหนือเมื่อเปรียบเทียบกับที่ตั้งของพระราชวังอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ที่ตั้งของพระราชวังคยองบกมีภูเขาบุกอักอยู่ด้านหลัง มีถนนเซจงโนอยู่ด้านหน้า และมีประตูควางฮวามุนเป็นทางเข้าหลัก

พระราชวังแห่งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวคู่หน้าประวัติเกาหลีมาตลอด เคยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดในระหว่างการรุกรานของญี่ปุ่นและถูกทิ้งร้างในสภาพเศษซากอยู่นานเกือบ 300 ปี ก่อนที่ผู้สำเร็จราชการแทวอนกุน (Daewongun) จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตและซับซ้อนกว่าเดิมด้วยการสร้างอาคารกว่า 300 อาคาร และห้องอีก 5,000 กว่าห้อง และทำให้พระราชวังคยองบกเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่โดดเด่นของชนชาติเกาหลีและราชวงศ์เกาหลีสืบมา

ปัจจุบันพระราชวังคยองบกได้รับการดูแลรักษาจากรัฐบาลเกาหลีให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดโดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์เกาหลีมาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปทัวร์เกาหลีด้วยตนเองหรือไปกับบริษัททัวร์ทำให้ในแต่ละปีมีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมเพื่อนำไปบูรณะพระราชวังได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งงบประมาณของรัฐบาลเลยครับ