ข้อดีของ IPTV

วันนี้ IPTV จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้น เมื่อเริ่มมีผู้ให้บริการในรูปแบบนี้มากขึ้นรวมถึงความเร็วของ Internet ที่มีความเร็วมากขึ้นทำให้การดู IPTV มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อก่อน หลายๆคนอาจเริ่มสนใจแต่อาจจะลังเล งั้นลองมาฟังข้อดีของ IPTV กันดีกว่าเพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

                ใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลาย  เพราะ IPTV นั้นเป็นการส่งข้อมูลแบบ Two way Communication โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตดังนั้นอุปกรณ์ใดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้ และมี Hardware และ Software ที่พร้อมเพียงพอก็จะสามารถใช้งาน IPTV ได้อุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้แก่ PDAโทรศัพท์มือถือ, Notebook เป็นต้น
               มีความคล่องตัวมากขึ้นในการใช้งาน  จากข้อดีของ IPTV ในข้อแรก   ซึ่งเราสามารถใช้งานกับอุปกรณ์หลายๆ ชนิดที่สามารถต่ออินเทอร์เนตได้ และหากอินเทอร์เนตที่ใช้เป็นอินเทอร์เนตแบบไร้สาย (Wireless Internet) จะทำให้เราสามารถดูทีวีโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อให้เกะกะ เช่นเราอาจจะใช้ PDA phone เดินดูทีวีในบ้านที่ติดตั้ง Wireless ก็ได้ ทำให้เราไม่จำกัดอยู่เพียงหน้าทีวีในห้องนั่งเล่นอย่างเดียวเท่านั้น
              
ทางเลือกในการรับชมที่มากขึ้น  เนื่องจาก IPTV ใช้โครงข่ายของอินเทอร์เนตในการรับส่งข้อมูลดังนั้นระบบจึงมีราคาถูกกว่า TV แบบธรรมดาและการจัดรายการสามารถทำได้ง่ายขึ้น    ดังนั้นจึงจะมีรายการหรือช่องต่างๆ กำเนิดขึ้นมากมาย ทำให้ทางเลือกในการรับชมมีมากขึ้นกว่าทีวีธรรมดา

               เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น  เนื่องจากบางพื้นที่มีอินเทอร์เนตหรือมีสายโทรศัพท์แต่สัญญาณทีวีอาจไม่ชัดหรือเข้าไม่ถึง ดังนั้น IPTV จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถรับชมทีวีได้

               เลือกชมรายการที่ต้องการ และ ดูรายการย้อนหลังได้   IPTV สามารถที่จะเลือกชมรายการที่ต้องการโดยไม่ต้องยึดติดกับตารางเวลา (Video On Demand) ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมรายการที่ตนต้องการได้ และนอกจากนี้ยังสามารถดูรายการย้อนหลังได้หากพลาดการรับชม

               จ่ายเฉพาะที่รับชม ( Pay Per View )  IPTV นั้นสามารถที่จะเลือกจ่ายเงินเฉพาะรายการที่รับชมเท่านั้น  ได้ไม่จำเป็นต้องเหมาจ่าย อย่างเช่น UBC ที่จ่ายเป็นรายเดือนไม่ว่าคุณจะดูหรือไม่ดู และ ดูบางช่องแต่ไม่ได้ดูบางช่อง